Mike Griffin is a GitHubber!

We’re growing the GitHub Enterprise support team, and we’re excited to welcome Mike Griffin as an Enterprise Support Engineer. Mike will be supporting our customers in European time zones from his base in Dublin, Ireland, using his extensive experience as a system administrator and caring ear at such places as the National Museum of Ireland.

Táimid ag fás agus ag forbairt an foireann tacaíocht GitHub Enterprise, agus tá áthas an domhan orainn fáilte a thabhairt do Mike Griffin mar Enterprise Support Engineer. Beidh Mike mar cuideatheoir do custaméirí i Mór Roinn na hEoirpe ón a theach féin i mBaile Átha Cliath, Éire, ag baint úsáid as a thathaí mar riarthóir córais agus cluas chásnach in áiteanna mar Árd Mhusaem na hÉireann.

Follow Mike on GitHub and Twitter.

Have feedback on this post? Let @github know on Twitter.
Need help or found a bug? Contact us.

Changelog

Subscribe

Discover new ways to build better

Try Marketplace apps free for 14 days

Learn more